Studie a prezentace

2023

Seminár slovenských a českých hudobných knihovníkov, Bratislava, 17.-18. 5. 2023

 


2022

Výroční zasedání ČNS IAML 2022 a seminář hudebních knihoven v Praze,
NKČR, 23.-24. 11. 2022

 

Výroční mezinárodní kongres IAML 2022, 24.-29. 7., Praha

 • Program
 • Video záznamy a prezentace
 • Článek o proběhlém mezinárodním kongresu v Praze v roce 2022, viz ZDE, a ohlédnutí za kongresem s rozhovorem se třemi hlavními organizátorkami Zojou Seyčkovou, Blankou Ellederovou a Zuzanou Petráškovou viz: Vlková Pavla: Ráj všech muzikantů: trialog tří dam hudebně knihovnického světa. In: Harmonie, 2022, 30(12), s. 50-55.

 


2021

Výroční mezinárodní kongres IAML 2021, online

 • Program.
 • Videa a prezentace ze sekce, věnované českým knihovnám – „Special Virtual Tour of Czech Libraries“
 1. Národní knihovna České republiky, Praha, Zuzana Petrášková
 2. Moravská zemská knihovna, Brno, Irena Veselá
 3. Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha, Markéta Kabelková
 4. Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, Brno, Simona Šindlářová
 5. Muzikologická knihovna ústavu dějin umění, Praha, Jana Vozková
 6. Knihovna ústavu hudební vědy FFUK, Praha, Vojtěch Frank
 7. Hudební archiv Národního divadla, Praha, Matěj Dočekal
 8. Český rozhlas, Praha, Robert Škarda
 9. Institut Bohuslava Martinů, Praha, Zoja Zeyčková
 10. Hudební informační středisko, Praha, Petr Bakla
 11. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Praha, Jan Pirner
 12. Knihovna HAMU, Praha, Jana Horká
 13. Knihovna JAMU, Brno, Petra Antalová