IAML logo

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
Česká republika

Novinky

O nás

Hudební knihovny ČR

Členství IAML

Členem IAML se může stát kterákoli právnická nebo fyzická osoba, která projeví zájem o činnost Sdružení. Žádost o členství je možné adresovat sekretariátu národní skupiny IAML.

Stačí stáhnout dokument ZDE, vyplnit a zaslat na adresu:
ČNS IAML
Klementinum 190
110 00 Praha 1

nebo emailem na adresu info@iaml.cz.

Členský poplatek v roce 2023 činí 74 Euro pro instituce a 44 Euro pro jednotlivce - součet částek za své členy odvádějí národní skupiny do centrály IAML. Národní skupiny si pro své národní členy, kteří nejsou členy mezinárodního IAML jako takového, určují výši interních členských poplatků samy.

ČNS IAML poplatek za institucionální mezinárodní členství ... 1 800 Kč
ČNS IAML poplatek za individuální mezinárodní členství ... 1 100 Kč
ČNS IAML poplatek za institucionální národní členství ... 450 Kč
ČNS IAML poplatek za individuální národní členství ... 450 Kč

Na práci každého individuálního pracovníka v oblasti hudebních knihoven, archivů a specializovaných dokumentačních středisek mají dopad rozhodnutí činěná na mezinárodní úrovni. Mezinárodní spolupráce je nezbytná jak k zajištění toho, aby hudební specifika nebyla v obecné knihovnické sféře přehlížena, tak k dosažení rovnováhy prostředků a informací v oblasti hudebních knihoven.

IAML se může pochlubit respektem i širším aktivním členstvím, což zvyšuje možnosti účinnější prezentace hudebního knihovnictví.

Účast na aktivitách IAML zaručuje odborný růst, navazování hodnotných kontaktů, umožňuje držet krok se současným rozvojem, získávání dalších zkušeností a nových spolupracovníků.

IAML spolusponzoruje celou řadu závažných bibliografických projektů. Tyto projekty ústí do navzájem souvisejících poznatků, které vytvářejí příležitosti pro specializovaný výzkum.

Další konkrétní výhody členství (mezinárodního i národního)
- možnost prezentace své instituce na samostatné stránce webu České národní skupiny IAML (v češtině i v angličtině)
- možnost propagace vlastních akcí na webu České národní skupiny IAML v rámci aktualit (v češtině i v angličtině)
- možnost uspořádání výročního semináře na půdě své instituce
- možnost přednostního zařazení svého příspěvku do programu výročních národních seminářů (do data určeného organizátory)
- snížený registrační poplatek na národních seminářích a výročních setkáních

Mezinárodní členství - výhody navíc
- nižší registrační poplatek na každoročně pořádaném mezinárodním kongresu (minimálně o výši členského poplatku)
- odběr časopisu Fontes artis musicae
- možnost informovat mezinárodní veřejnost o svých aktivitách na stránkách iaml.info
- prestiž členství na mezinárodním fóru, zohledňovaná např. při navazování mezinárodních kontaktů, získávání dotací na studijní zahraniční cesty apod.

Činnost

Kontakty

E-mail: info@iaml.cz
Telefon:
+420 221 663 129
(Hudební oddělení Národní knihovny)
Kde nás najdete:
Klementinum 190, Praha 1
Fakturační údaje:
ČNS IAML
Klementinum 190
110 00 Praha 1
IČO: 49627571
DIČ: CZ49627571

Napište nám