Struktura a historie

IAMLThe International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres – Mezinárodní sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek je mezinárodní nevládní organizací pod patronací UNESCO a bylo založeno v roce 1951.

Zabývá se činností hudebních knihoven a dalších institucí uchovávajících hudební dokumenty všeho druhu, jejich vzájemnou spoluprací a koordinací jejich činnosti. Soustřeďuje se zejména na problematiku hudebních dokumentů, jejich uchování, zpracování a dostupnost. Stará se o podporu odborné výchovy a vzdělávání (školení) v této oblasti a pořádá každoroční setkání hudebních knihovníků z celého světa formou mezinárodních výročních konferencí a kongresů.

Ve struktuře činnosti IAML jsou na předním místě pracovní skupiny nebo komise zaměřené na různé typy knihoven (zejm. veřejné, vědecké), různé druhy hudebních dokumentů a různé druhy odborné činnosti (např. bibliografie, katalogizace).

S podporou IAML jsou realizovány tzv. přidružené, neboli R-projekty zaměřené na evidenci a zpracování některých, zejména historicky významných druhů hudebních dokumentů: hudebních pramenů (RISM), literatury o hudbě (RILM), hudební ikonografie (RIdIM) a hudební periodický tisk (RIPM). Výrazem těchto snah jsou soupisové akce celosvětového rozsahu.

IAML vydává čtvrtletně periodikum zásadního významu pro danou oblast, Fontes artis musicae.

IAML má v současnosti okolo 2000 institucionálních a individuálních členů ve 45 zemích celého světa. Zhruba v polovině z členských zemí jsou ustaveny národní skupiny IAML, které zároveň plní funkci Národní hudebně-knihovnické organizace své země.

 

Česká národní skupina IAML byla ustavena v roce 1971, tehdy ještě jako Československá skupina. Ovšem přímá, bezprostřední spolupráce s IAML sahá už do roku 1956, kdy započala a dále se pak úspěšně rozvíjela oboustranně efektivní a pro nás přímo reprezentativní mezinárodní spolupráce na poli jednoho z nejdůležitějších soupisových projektů IAML, a to RISM. Na to poměrně brzy, ve druhé polovině 60. let minulého století, navázala spolupráce s dalším soupisovým projektem – RILM.

Struktura činnosti ČNS IAML v hlavních obrysech sleduje základní cíle IAML a v rámci specializovaných pracovních skupin je realizována především v oblasti veřejných knihoven, konkrétních katalogizačních postupů a soupisových akcí zaměřených na historické hudební prameny, literaturu o hudbě a hudební ikonografii. ČNS IAML organizuje a pořádá semináře a obdobná setkání hudebních knihovníků a dalších odborníků z oblasti hudební dokumentace z celé ČR. Archiv proběhlých seminářů do roku 2021, viz starý web ČNS IAML – ZDE.

Důležitým a pro další vývoj určujícím mezníkem a stimulem jak české spolupráce s IAML, tak všech relevantních odborných aktivit v rámci České republiky se stal mezinárodní výroční kongres IAML uspořádaný v srpnu 1991 poprvé v Praze. Plné zapojení českých institucí do mezinárodních projektů IAML i vývoj národních aktivit hudebně knihovnických oblastí po třiceti letech pak prokázal druhý v Praze konaný výroční mezinárodní kongres IAML v roce 2022, oproti původnímu plánu kvůli koronavirové pandemii odsunutý o dva roky. Program i příspěvky viz ZDE.

Blíže ke struktuře a poslání IAML, viz ZDE

K historii České národní skupiny

– viz článek v měsíčníku Čtenář z roku 2017 – ZDE

– viz článek v Knihovnické revui z roku 2001 – ZDE

Článek o proběhlém mezinárodním kongresu v Praze v roce 2022, viz ZDE

 

Předsednictví v ČNS IAML
Vladimír Dvořák (Univerzitná knižnica Bratislava) 1971-1981
Julius Hůlek (Národní knihovna ČR, Praha) 1981-1992
Blanka Červinková (Městská knihovna v Praze) 1992-1993
Julius Hůlek (Národní knihovna ČR) 1993-1999
Zuzana Petrášková (Národní knihovna ČR, Praha) 1999-2005
Jana Navrátilová (Národní knihovna ČR, Praha) 2005-2011
Zoja Seyčková (Institut Bohuslava Martinů, Praha) 2011-2022
Blanka Ellederová (Městská knihovna v Praze) 2022-