Seznam členů výboru

Blanka Ellederová – předsedkyně (hudební úsek Městské knihovny v Praze)
Zoja Seyčková – místopředsedkyně (Institut Bohuslava Martinů, Praha)
Jitka Málková – místopředsedkyně (hudební knihovna Knihovny Jiřího Mahena v Brně)
Irena Veselá – členka výboru (Moravská zemská knihovna)
Ludmila Šmídová – tajemnice (hudební oddělení Národní knihovny České republiky)

 

Rozšířený výbor ČNS IAML

Katalogizace:

Hana Borková – předsedkyně, hudební oddělení Národní knihovny ČR
Ludmila Benešová – oddělení zpracování speciálních dokumentů Národní knihovny ČR

Veřejné knihovny:
Šimona Šimonová – předsedkyně, hudební knihovna Knihovny města Hradce Králové
Petr Munclinger – hudební oddělení  Městské knihovny Krnov
Zbyněk Topinka – hudební a internetová knihovna Knihovny města Plzně

RISM:
Zuzana Petrášková, Eliška Šedivá – hudební oddělení Národní knihovny ČR

RILM:
Pavel Kordík – hudební oddělení Národní knihovny ČR

RIdIM:
Eva Paulová – Národní muzeum-České muzeum hudby