Národní knihovna České republiky

Národní knihovna ČR je příjemcem povinných výtisků nakladatelů a vydavatelů působících v České republice.

Hudební oddělení Národní knihovny ČR je sídlem České národní skupiny IAML a české národní redakce RISM.

Web: https://www.nkp.cz/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/hudebni-oddeleni
Adresa:
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
Ludmila Šmídová
+420 221 663 254
ludmila.smidova@nkp.cz
Popis činnosti: Hudební oddělení Národní knihovny ČR patří mezi přední oborově specializovaná pracoviště svého druhu v České republice. Samostatnou činnost v rámci knihovny zahájilo v roce 1923 zásluhou svého zakladatele, skladatele Ladislava Vycpálka.
Aktivity oddělení jsou zaměřeny na shromažďování, doplňování, zpracování a systematické zpřístupňování fondu hudebnin, publikací o hudbě a dalších speciálních materiálů, se zvláštním zřetelem k materiálům bohemikálního charakteru.
Hudební oddělení plní funkci českého centra v důležitých oblastech mezinárodního výzkumu na poli hudebního knihovnictví a hudební dokumentace.

Antonín Dvořák's manuscript documents in our Music Department

Z rukopisné korespondence uložené ve sbírce HO NKČR

Z francouzsky psané rukopisné korepondence uložené ve sbírce Hudebního oddělení NK ČR, Pavel Kordík (Zasedání ČNS IAML, listopad 2022, Praha)
Prezentace české pracovní skupiny RISM, Zuzana Petrášková, Eliška Šedivá (Mezinárodní kongres IAML, Praha 2022)

Prezentace o rukopisech Vítězslava Nováka uložených v NK ČR, Ludmila Šmídová (Mezinárodní kongres IAML, Praha 2022)

Prezentace o Hudebním oddělení NK ČR, Zuzana Petrášková (Mezinárodní kongres IAML, 2021 online)

Prezentace Pozůstalost Josefa Páleníčka v NK ČR, Ludmila Šmídová (Mezinárodní kongres IAML, 2021 online)
Další pracovníci:
Zuzana Petrášková
+420 221 663 129
Hana Borková
+420 221 663 254
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
Počet notových dokumentů:
Počet zvukových dokumentů:
Počet audiovizuálních dokumentů:
Přispívá záznamy do souborného katalogu:

Aktuality