Nabídka pro účastníky IAML Kongresu v Cambridgi

Iaml

2023-03-25

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

v letošním roce výbor České národní skupiny IAML oslovuje své mezinárodní členy s mimořádnou nabídkou:
V současné době máte již možnost se registrovat na Mezinárodní kongres IAML 2023 v Cambridge (30.7.-4.8.2023) na adrese https://iaml2023.org/.  Výbor ČNS IAML rozhodl, že ti, kteří plánují aktivní účast na tomto kongresu, ale nemají zatím na cestu zajištěné potřebné finance, mohou nyní zažádat ČNS IAML o podporu ve formě úhrady kongresového poplatku. V žádosti prosím uveďte, o jaký typ účasti se jedná (příspěvek v odborném programu, předsedání některé sekce, reprezentace ČR v některé pracovní skupině kongresu). Uveďte také, o jaký typ registrace na kongres stojíte (týden, 1 den, 2 dny, …), a zda máte zajištěny další finanční příspěvky od jiných subjektů. Věříme, že z informací, kontaktů a zkušeností získaných na mezinárodním kongresu budeme následně těžit všichni při našich národních setkáních.
V případě zájmu své žádosti ve formě dopisu zasílejte na email info@iaml.cz co nejdříve, nejpozději však do 1. 4. 2023.