Městská knihovna v Praze

Veřejná knihovna s krajskou působností. Knihovna je příjemcem povinných výtisků pražských vydavatelů a nakladatelů.

Web: https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/sluzby/specializovana-oddeleni/hudebni-oddeleni/
https://mlp.my.canva.site/hudebni130
Adresa:
Mariánské nám. 1
Praha 1, 115 72
Kontaktní osoba:
Blanka Ellederová
+420 222 113 344
blanka.ellederova@mlp.cz
Popis činnosti: Hudební oddělení knihovny bylo založeno v roce 1893 a je tak nejstarší a největší veřejnou hudební knihovnou v ČR. V prvních dekádách své existence hudební knihovna fungovala jako samostatná hudební pobočka, od 20. let 20. století se pod označením Knihovna Bedřicha Smetany stala součástí Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. Od roku 1998 funguje jako jeden ze specializovaných úseků Ústřední knihovny a shromažďuje nyní všechny druhy dokumentů, které slouží ke studiu hudby. Více než 230 000 dokumentů v hudební nabídce tvoří knihy o hudbě, hudební časopisy, gramofonové desky, CD, DVD a Blu-ray disky. Největší částí fondu jsou stále notové materiály. Jde o 150 000 převážně tištěných vydání not od 18. do 21. století. Vedle tradičních dokumentů se knihovna stále více snaží poskytovat přístup k hudebním dokumentům v online podobě ve své digitální knihovně a přístupem do mezinárodních hudebních databází Naxos Music Library, Music Online, Oxford Online a další ...

130 let historie Hudebního oddělení Městské knihovny
Další pracovníci:
Alice Machyánová
+420 222 113 359
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
230.000
Počet notových dokumentů:
160.000
Počet zvukových dokumentů:
40.000
Počet audiovizuálních dokumentů:
600
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO

Aktuality