Informace z Mezinárodního kongresu IAML v Cambridge

CNS IAML

2023-09-08

Rádi bychom Vás informovali o tom, že Mezinárodní kongres IAML, který se konal ve dnech 30.7 -4.8. 2023, byl velmi úspěšný, a účast  slovenských a českých kolegů byla opravdu nebývalá, jak je vidět na fotografii (zleva doprava: Blanka Ellederová, Eliška Šedivá, Jitka Málková, Zoja Seyčková, Miriam Das Lehotská, Anna Žilková, Markéta Kratochvílová, Jan Pirner a Ludmila Šmídová). Dále se kongresu zúčastnili ještě Jana Michálková, Kateryna Romanovská a Jiří Slabihoudek.

O našich poznatcích a zkušenostech poreferujeme na Výročním zasedání České národní skupiny IAML v Pardubicích ve dnech 18.a 19.10, které se bude konat v Krajské knihovně v Pardubicích. Hodně informací včetně prezentací z jednotlivých přenášek však už nyní můžete nalézt na stránkách https://www.iaml.info/congresses/2023-cambridge