Knihovna NIPOS

Knihovna NIPOS

Web: https://www.nipos.cz/knihovna-o-knihovne/
https://katalog.nipos.cz/
Adresa:
Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2, P. O. BOX 12
Kontaktní osoba:
PhDr. Kateřina Brožová
+420 221 507 951
knihovna@nipos.cz
Popis činnosti: Hlavním posláním knihovny je podporovat odbornou činnost NIPOS nabídkou knihovnických služeb. Knihovna NIPOS pokračuje v budování knihovního fondu, jehož historické jádro tvoří fond původní knihovny Masarykova lidovýchovného ústavu. Historický fond reflektuje rozvoj osvětové činnosti, mimoškolního vzdělávání, knihoven a amatérského umění od poloviny 19. století. Odráží přístupy k podpoře osvětové, kulturní a výchovné činnost tak, jak je ovlivňovaly rozdílné politické podmínky. Volně přístupný fond nabízí přes 20 tisíc titulů z oblasti umění, kultury a osvěty (dětské estetické aktivity, divadlo, hudba, lidové umění, pedagogika, osvěta, tanec, výtvarné umění). Unikátní a rychle rostoucí je fond hudební literatury pro sbory dětí, mládeže i dospělých. Nabízí nejen koncertní sborové skladby českých a zahraničních autorů, ale i lidové písně a jejich vícehlasé úpravy. V katalogu je možné vyhledávat i jednotlivé skladby. Fond divadelní literatury se zaměřuje na amatérské divadlo.
Další pracovníci:
Mgr. Helena Grycová
+420 221 507 951
PhDr. Jan Pirner
+420 737 578 002
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
13300
Počet notových dokumentů:
6000
Počet zvukových dokumentů:
300
Počet audiovizuálních dokumentů:
20
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
NE

Aktuality