Krajská knihovna v Pardubicích / Regional library in Pardubice

Krajská knihovna v Pardubicích je příspěvková organizace Pardubického kraje. Je typem univerzální veřejné knihovny a ústřední knihovnou sítě veřejných knihoven v regionu, přičemž v Pardubicích zároveň plní funkci knihovny městské.

Web: https://kkpce.cz/cs/
https://www.adresa.cz
Adresa:
Krajká knihovna v Pardubicích Pernštýnské nám. 78/70 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba:
Mgr. Denisa Metelková
+420 461 530 265
d.metelkova@knihovna-pardubice.cz
Popis činnosti: Hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích vzniklo v roce 1991 a od 29. 6. 2020 sídlí v nově zrekonstruovaných budovách na Příhrádku s názvem Knihovní centrum U Vokolků. Více než 17 100 dokumentů v hudební nabídce tvoří knihy o hudbě, notový materiál, hudební časopisy, gramofonové desky, MC, CD, DVD. Hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích pořádá různé pořady: hudební lekce pro školy i veřejnost, hudební přednášky, literárně-hudební pořady, výstavy k hudebním výročím. Největší akcí hudebního oddělení je prázdninový festival Léto na Příhrádku.
Další pracovníci:
Vanda Vávrová
+420 739 039 940
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
4000
Počet notových dokumentů:
2400
Počet zvukových dokumentů:
4100
Počet audiovizuálních dokumentů:
150
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO

Aktuality