Knihovna Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Oborová univerzitní knihovna Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Web: https://uhv.ff.cuni.cz/cs/knihovna/
https://www.adresa.cz
Adresa:
nám. J. Palacha 1/2 Praha 1, 116 38
Kontaktní osoba:
Vojtěch Frank
+420 221 619 828
libhude@ff.cuni.cz
Popis činnosti: V Knihovně Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy naleznete muzikologickou literaturu z celého spektra jejich oborů, pocházející od doby jejich počátků až po současnost. Doplněna je literaturou příbuzných témat, jako je literatura, divadlo, etnologie, estetika, pedagogika, psychologie nebo liturgika. Soubor hudebnin zahrnuje široké rozpětí období od středověku až po současnost, se zaměřením na pozdně středověkou a renesanční hudbu, zejména v souborných kritických vydáních. Dále je poskytována prezenční výpůjčka českých i zahraničních hudebních časopisů (zejména starších řad), CD, DVD a kvalifikačních prací obhájených na ústavu. Knihovna uchovává i fond starých tisků a rukopisů, prozatím dohledatelných pouze v místním lístkovém katalogu. U rukopisných hudebnin se jedná o bohemikálie z 18. a 19. století.
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
50000
Počet notových dokumentů:
20000
Počet zvukových dokumentů:
3000
Počet audiovizuálních dokumentů:
140
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO

Aktuality