Knihovna města Hradce Králové / Hradec Králové City Library

Hudební oddělení

Web: https://www.knihovnahk.cz/
Adresa:
Knihovna města Hradce Králové
Wonkova 1262/1a
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 495 075 010
E-mail: knihovna@knihovnahk.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Šimona Šimonová
+420 495 075 012
simonova@knihovnahk.cz
Popis činnosti: Hudební oddělení disponuje velmi rozsáhlým fondem audioknih, hudebních CD, filmů na DVD, gramodesek, hudebnin, hudebních knih a časopisů - tento fond je i nadále soustavně obohacován o nové tituly. Portfólio výpůjčních služeb bylo nedávno rozšířeno o možnost absenčního zapůjčení kufříků s hudebními nástroji, případně discmanů či externích CD/DVD mechanik pro přehrávání zapůjčených nosičů. Vedle standardního výpůjčního fondu nabízíme již tradičně široký výběr hudebních databází, které jsou registrovaným čtenářům volně přístupné. Oddělení také připravuje různé akce, jako jsou tematické pořady a workshopy s hudební tematikou či lekce knihovnicko-informační výchovy. Pro seniory je tu každý měsíc Pondělní matiné o zajímavých osobnostech kultury nebo Historické okénko. Zájemci mohou pravidelně navštěvovat muzikoteriapii pro malé i velké. V nabídce jsou i koncerty a přednášky. Hudební oddělení se také spolupracuje s partnerskými organizacemi (SONS, Mammahelp či Domov U Biřičky).

Hudební oddělení Hudební databáze Online katalog Konference HO
Další pracovníci:
Ing. Jakub Kosinka
+420 495 075 032
Bc. Jana Toušovská
+420 495 075 041
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
Počet notových dokumentů:
37680
Počet zvukových dokumentů:
36890
Počet audiovizuálních dokumentů:
5060
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO

Aktuality