Knihovna JAMU

Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění

Web: https://knihovna.jamu.cz
https://jamu.cz
Adresa:
Novobranská 3, 662 15, Brno
Kontaktní osoba:
Petra Antalová
+420 542 592 215
antalova@jamu.cz
Popis činnosti: Vysokoškolská knihovna JAMU slouží primárně akademické obci a také odborné veřejnosti. Obsahová skladba fondu koresponduje se studijními programy hudební a divadelní fakulty (hudební, dramatická a taneční umění). Základem fondu je odborná hudební, divadelní a taneční literatura, dále literatura z oborů umění, filmu, literatury, estetiky, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, dále próza a poezie, operní libreta, jazykové učebnice a slovníky; hudebniny (partitury, klavírní výtahy, skladby pro jednotlivé nástroje, orchestrální materiály); CD, DVD, videokazety, gramofonové desky; časopisy. Součástí fondu jsou vysokoškolské kvalifikační práce. Zařazeny jsou výtisky veškeré produkce Edičního střediska JAMU. Knihovna zajišťuje přístup k profesionálním oborovým elektronickým informačním zdrojům (EIZ) a citačnímu manažeru CitacePro. Součástí knihovny je Fond umělecké dokumentace (FUD), který uchovává dokumentaci umělecké činnosti JAMU od r. 1949 – probíhá její průběžná digitalizace.
Další pracovníci:
Romana Kasperkevičová
+420 542 592 200
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
125582
Počet notových dokumentů:
31674
Počet zvukových dokumentů:
4113
Počet audiovizuálních dokumentů:
1001
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
NE

Aktuality