Katalogizace dokumentů s hudebním obsahem

Na této stránce si klademe za cíl shromáždit odkazy na různá místa a soubory, která se týkají katalogizace dokumentů s hudebním obsahem (hudebniny, nahrávky atd.). Připomínky a náměty posílejte na email hana.borkova@nkp.cz.

 

AKTUÁLNĚ 

Prezentace ze Semináře slovenských a českých knihovníků v Bratislavě, 17. 5. 2023

 


PRACOVNÍ SKUPINA pro zpracování speciálních dokumentů (včetně hudebních)

členové
Skupina je aktivní podle aktuálních potřeb v rámci rady pro katalogizační politiku.
Zápisy z jednání PS lze najít ZDE

 


KATALOGIZACE PODLE RDA

Stránka katalogizační politiky na webu NK ČR věnovaná RDA
– pro katalogizaci dokumentů s hudebním obsahem jsou důležité tyto zdroje:

 

Materiály vytvořené na základě konzultací v rámci pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů:

Obsazení:
Zápis obsazení hudebních děl – prosinec 2017
Slovník termínů obsazení – duben 2023
MARC 21 pole 382

Věcný popis:
Věcný popis dokumentů s hudebním obsahem, metodika – květen 2022
Slovník autorizovaných formálních termínů – květen 2022
(informace k možnostem zápisu opusového čísla a čísla tematického katalogu najdete v metodice k věcnému popisu)

 

Další materiály vzniklé jako pomůcky při katalogizaci dokumentů s hudebním obsahem v NK ČR:

Zápis notace podle RDA (17. 10. 2023)

Konspekt (soubor vznikl pro potřeby sdílené katalogizace NK, MZK a VKOL v r. 2016)

Tematické katalogy (soubor MS Excel, pro zobrazení a stažení využijte prohlížeč MS Edge, v Google Chrome nefunguje – obsahuje soupis tematických katalogů, které má ve fondech Národní knihovna, rozšířené o katalogy ze soupisu MLA, soupisu katalogů Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a dalších zjištěných on-line zdrojů. Pomáhá především při tvorbě autoritních záznamů vazby autor/název, a také při dohledávání opusových a katalogových čísel apod.)

Nakladatelé hudebnin (soubor vznikl jako pomůcka pro jmennou katalogizaci hudebnin, pro co nejjednotnější způsob zápisu vročení; je stále ve vývoji, průběžně jej doplňujeme, upřesňujeme)

Preferovaný název – v přípravě (soubor obsahuje pracovní překlad vybraných částí pravidel RDA. Slouží jako pomůcka při vytváření autorit vazby autor/název)

 


KATALOGIZACE PODLE AACR

Katalogizace podle AACR je v českém prostředí již překonaná. Uvádíme odkazy na tištěné příručky k této problematice.

– hudebniny

Borková, Hana. Katalogizace hudebnin: příručka pro katalogizátora s příklady ve formátech MARC 21 a UNIMARC. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. 165 s. – záznam v Souborném katalogu ZDE

– zvukové záznamy

Benešová, Ludmila a Štorová, Jana. Katalogizace zvukových dokumentů: příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. 85 s. – záznam v Souborném katalogu ZDE

Benešová, Ludmila a Štorová, Jana. Katalogizace zvukových dokumentů: příručka pro katalogizátora. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2000. 75 s. – záznam v Souborném katalogu ZDE

– elektronické zdroje

Benešová, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů: příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. 120 s. – záznam v Souborném katalogu ZDE

Celbová, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů: příručka pro katalogizátora. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2000. 39 s. – záznam v Souborném katalogu ZDE