Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Hudební oddělení a zvuková knihovna

Web: https://www.cbvk.cz
https://www.cbvk.cz/pobocky.html?pg=hudebni
Adresa:
Jihočeská vědecká knihovna, Hudební oddělení a zvuková knihovna, Lidická 1, 370 59 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Podroužková
+420 386 111 215
podrouzkova@cbvk.cz
Popis činnosti: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Je střediskem kulturních, vzdělávacích a informačních služeb pro město a jihočeský region. Hudební oddělení v současnosti spravuje přes 51 000 titulů hudebnin, zvukových a audiovizuálních dokumentů a titulů příruční knihovny. V Jihočeském kraji je fond hudebního oddělení jedinečný svoji kvantitou i kvalitativním zastoupením. Právě proto je často a v nemalé míře využíván profesionálními hudebníky, studenty hudebních škol i širokou veřejností. Součástí hudebního oddělení je zvuková knihovna pro uživatele s postižením zraku. V oddělení Historických fondů JVK v klášteře Zlatá Koruna je uložena vzácná hudební sbírka rukopisů a starých tisků Kláštera Minoritů v Č. Krumlově a Biskupského kněžského semináře v Č. Budějovicích, která byla zdigitalizována a průběžně je zpracovávána pro soupis pramenů RISM. Některé tituly budou vydány v edici JVK.
Další pracovníci:
Bc. S. Kadlčková
+420 386 111 215
Mgr. M. Myslivečková
+420 386 111 215
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
51122
Počet notových dokumentů:
23185
Počet zvukových dokumentů:
24074
Počet audiovizuálních dokumentů:
3114
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO

Aktuality