Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.

Knihovna Nadace Bohuslava Martinů

Web: https://www.martinu.cz
https://www.adresa.cz
Adresa:
Bořanovická 1179/14, 182 00, Praha 8
Kontaktní osoba:
Zoja Seyčková
+420 257 32 00 76
zoja@martinu.cz
Popis činnosti: Posláním knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškeré možné materiály, které zájemcům o život a dílo Bohuslava Martinů poskytnou dostatečné informační zázemí a které umožní trvalé poznávání a rozšiřování jeho díla. Aby bylo možné posuzovat osobnost a dílo Bohuslava Martinů v kontextu doby, v níž žil a tvořil, je fond knihovny zaměřen na celou problematiku hudby 20. století. Knihovna Nadace Bohuslava Martinů slouží především muzikologům, studentům a badatelům, je ale otevřena všem zájemcům z řad široké veřejnosti.
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
3242
Počet notových dokumentů:
468
Počet zvukových dokumentů:
1581
Počet audiovizuálních dokumentů:
163
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
NE

Aktuality