Projects

Klíčové projekty IAML, tzv. R-projekty, jsou realizovány s podporou (spolusponzorstvím) IAML a dalšími mezinárodními organizacemi, zejména IMS (Mezinárodní společnost pro hudební vědu). Jedná se o projekty primárně soupisové, podchycující oblast hudby ve všech jejích dokumentovatelných projevech a vytvářející tak zároveň výchozí bázi pro práci badatelskou, muzikologickou, editorskou, interpretační a hudebně bibliografickou.

R-projekty byly původně zakládány na půdorysu UNECSO, tj. na součinnosti mezinárodní centrály a s ní vzájemně aktivně spolupracující sítí národních centrál.


RISM: Répertoire international des sources musicales [Mezinárodní soupis hudebních pramenů], zal. v roce 1952
RILM: Répertoire international de littérature musicale [Mezinárodní soupis literatury o hudbě], zal. v roce 1966
RIdIM: Répertoire International d’Iconographie Musicale – Répertoire international d’iconographie musicale [Mezinárodní soupis hudební ikonografie], zal. v roce 1971
RIPM: Répertoire international de la presse musicale [Mezinárodní soupis hudebního tisku], zal. v roce 1980