Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace / František Bartoš Regional Library of Zlín

Website: https://www.kfbz.cz/
Address:
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Contact person:
Bc. Marcela Pikhartová
+420 734 351 345; 573 032 528
pikhartova@kfbz.cz
Activity description: Hudební oddělení dříve městské a v současnosti krajské knihovny, je její součástí téměř čtyřicet let od roku1985. Hudební fond obsahuje cca 15 tisíc zvukových a audiovizuálních nosičů - hudební CD, mluvené slovo, DVD a okolo 5 tisíc titulů hudebnin. Fond knih s hudební tématikou byl při přestěhování knihovny do nových prostor 14-15 Baťova Institutu v roce 2013 včleněn do fondu naučné literatury. Hudební oddělení připravuje hudebně-vzdělávací pořady pro školy i širší veřejnost.
More information:
Number of library items:
Number of sheet music documents:
Number of audio documents:
Number of audiovisual documents:
Library shares records in the Union Catalogue of the Czech Republic:
ANO

News