Národní muzeum - České muzeum hudby

Knihovna hudebněhistorického oddělení

Web: https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/hudebnehistoricke-oddeleni#zveme-vas
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby#odborna-cinnost
Adresa:
Karmelitská 2
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Kontaktní osoba:
PhDr. Markéta Kabelková, PhD.
+420 244 497 439
marketa.kabelkova@nm.cz
Popis činnosti: Hudebněhistorické oddělení spravuje kolekci písemných, obrazových a zvukových dokumentů vztahujících se k hudbě a hudebnímu životu minulosti i současnosti. Rozsahem, hodnotou a rozmanitostí svého obsahu je to největší a nejvýznamnější hudební sbírka v České republice. Součástí oddělení je i knihovna, která rovněž spravuje sbírku libret.
Další pracovníci:
Bc. Marie Šťastná
+420 244 497 235
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
Počet notových dokumentů:
0
Počet zvukových dokumentů:
0
Počet audiovizuálních dokumentů:
0
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO

Aktuality