Knihovna HAMU/HAMU Library

Knihovna při Akademii múzických umění v Praze, Fakulta hudební a taneční

Web: https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/
https://www.adresa.cz
Adresa:
Malostranské náměstí 13 Praha 1 - Malá Strana
Kontaktní osoba:
Jana Horká
+420 234 244 192
jana.horka@hamu.cz
Popis činnosti: Knihovna HAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU s platným průkazem studenta nebo pedagoga. Pro veřejnost je knihovna také přístupná, ovšem pouze pro prezenční výpůjčky do studovny.
Další pracovníci:
Elvíra Němečková
+420 234 244 193
Veronika Kroupová
+420 234 244 191
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
142000
Počet notových dokumentů:
77000
Počet zvukových dokumentů:
19500
Počet audiovizuálních dokumentů:
1500
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO

Aktuality