Knihovna Pražské konzervatoře

- volitelná popiska

Web: https://prazskakonzervator.cz/knihovna-a-archiv/
https://prgcons.tritius.cz/
Adresa:
Valdštejnská 14, 118 00, Praha 1
Kontaktní osoba:
Libor Kvasnička
+420 778 491 789
libor.kvasnicka@prgcons.cz
Popis činnosti: Knihovna Pražské konzervatoře je specializovanou knihovnou, která slouží primárně studentům a pedagogům školy, jejích služeb však mohou využít i zájemci z řad široké veřejnosti. Činnost této specializované knihovny spočívá v získávání, zpracovávání a zpřístupňování hudebních materiálů uživatelům, v poskytování rešeršních služeb a v ochraně a zpracování hudebnin. Největší část fondu tvoří notové materiály a knihy s hudební tematikou, které jsou průběžně doplňovány o kvalitní notová vydání a nejnovější knižní produkci. Součástí knihovny je také jedinečný archiv, jehož základ tvoří sbírka historických hudebnin, která byla budována již od počátku existence školy. Knihovna uchovává rovněž cennou sbírku korespondence, ikonografických materiálů a velký počet zvukových dokumentů včetně fonografických válečků. Tyto archivní sbírky slouží ke studiu zejména uživatelům z řad badatelů.
Další informace:
Počet knihovních jednotek ve fondu:
116000
Počet notových dokumentů:
82000
Počet zvukových dokumentů:
18500
Počet audiovizuálních dokumentů:
0
Přispívá záznamy do souborného katalogu:
ANO/NE

Aktuality